Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


wiki:omgruppen

Om gruppen

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden. Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber, som er attraktive for flere børn og unge. Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.

Hos Lejre gruppe er alle vores ledere frivillige og ulønnede. Vi er ikke-parti-politisk og byder alle velkommen uanset oprindelse, sociale vilkår eller religion.

Vores formål er at bidrage til, at børn og unge lærer at blive selvstændige, får en demokratisk livsholdning, tager medansvar og realiserer deres fulde potentiale.

Spejderbevægelsen er funderet på værdier, man også møder i kristendommen, men vi er ikke en missionerende forening.

Grupperådet

Grupperådet er vores bestyrelse og består af ledere fra hver enhed, gruppelederen samt 3 – 5 spejderforældre. Forældrene vælges på den årlige generalforsamling. Grupperådsformanden vælges blandt forældrene i grupperådet. Kasseren behøver ikke have børn i gruppen. Der er ingen specielle krav, man skal opfylde som forældre for at være med i grupperådet. Det er blot vigtigt, at man gør en indsats til gavn for spejderarbejdet.

Grupperådet holder ca. 4 – 5 møder om året.

Spejderhytten

Hytten er beliggende i en gammel grusgrav, hvor der nu er et fint skov areal og å. Tæt ved hytten ligger der to sheltere i forbindelse med Skjoldunge stien der går gennem b.la. Lejre kommune.

Faciliteter i hytten:

  • Køkken m. ovn/komfur
  • Stort fællesrum m. whiteboard
  • To toiletter
  • Fem enhedsrum*

*Enhedsrummene er som regel lukket, for andre end folk fra de respektive enheder, det er for at kunne holde styr på rummene.

Hyttens adresse er:

Klostergårdsvej 66B
4320 Lejre

Pris

Det koster 650 kr. pr. halvår at være medlem. Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.

Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring, når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads på: https://kfumspejderne.dk/vaerktoejer/oekonomi/fripladsordning/

Børneattester

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.

Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

wiki/omgruppen.txt · Sidst ændret: 2022/08/14 16:50 af 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki